Достављени радови могу да се односе, али нису нужно ограничени на сљедеће подтеме: умјетност као средство друштвене контроле/еманципације кроз историју; умјетност као дух времена; политичка умјетност; узроци и посљедице „друштвеног заокрета“ у умјетности; епистемолошки основи „перформативног заокрета“ у друштвеним наукама; умјетност и епистемолошки анархизам; планирање, реализација и евалуација перформативних истраживања; умјетност и простор града; нови медији и умјетност; умјетност и религија; умјетност и интеркултурални дијалог; умјетност и политичка коректност; друштвено ангажована умјетност; партиципаторна умјетност; умјетност у заједници; умјетност и социјална педагогија; креативне индустрије; умјетност и корпоративна култура; умјетност и политички маркетинг; (пост)феминистичка умјетност; еколошка умјетност, умјетност и постхуманизам.