• Крајњи рок за пријаву учешћа: 30. април 2021.
• Информација о прихватању апстракта: 30. мај 2021.
• Крајњи рок за достављање радова: 7. август 2021.
• Информација о прихватању радова: 10. септембар 2021.
• Крајњи рок за регистрацију учесника: 15. септембар 2021.
• Датум одржавања научног скупа: 29. и 30. септембар 2021.