• Крајњи рок за пријаву учешћа: 23. мај 2022.
• Информација о прихватању апстракта: 30. мај 2022.
• Крајњи рок за достављање радова: 31. јул 2022.
• Информација о прихватању радова: 9. септембар 2022.
• Крајњи рок за регистрацију учесника: 16. септембар 2022.
• Датум одржавања научног скупа: 30. септембар и 1. октобар 2022.