Пропитивање друштвених функција умјетности већ више од три деценије представља једну од најактуелнијих тема у оквиру друштвених наука. Томе је највише допринио „друштвени заокрет“ у самој умјетничкој пракси, тј. све већа склоност умјетника да своје таленте и вјештине стављају у службу грађанског активизма, партиципативне демократије, социјалне правде и промоције мањинских идентитета. Истовремено, све већи број друштвених научника исказује спремност да своју професионалну праксу, у академском и/или примијењеном контексту, заснива на класичним или новим умјетничким формама, тј. у оквиру тзв. „перформативног заокрета“. Међутим, наведени процеси приближавања и преклапања дискурзивних поља умјетности и друштвених наука нису само (ре)актуелизовали стара, већ су и отворили мноштво нових питања о њиховој међусобној самјерљивости, односно очувању њихове дисциплинарне аутономије и идентитета. Да ли умјетност може бити сведена на њену друштвену функцију? Да ли друштвено ангажована умјетност нарушава уобичајене конвенције свијета умјетности, а посебно њихову естетску димензију? На који начин (друштвено ангажована) умјетност пружа отпор/бива (ис)кориштена од стране институционализованих структура моћи у политичком и економском контексту? На који начин дигитални медији утичу на друштвене функције умјетности? Да ли су друштвено ангажована умјетност и перформативне друштвене науке комплементарни или конкурентни пројекти? На који начин је могуће мјерити њихову учинковитост у оснаживању заједнице и подстицању друштвених промјена? Да ли су домети перформативних друштвених наука ограничени искључиво на сферу примијењених истраживања? Какав статус оне имају у односу на главне токове друштвених наука?

Достављени радови могу да се односе, али нису нужно ограничени на сљедеће подтеме: умјетност као средство друштвене контроле/еманципације кроз историју; умјетност као дух времена; политичка умјетност; узроци и посљедице „друштвеног заокрета“ у умјетности; епистемолошки основи „перформативног заокрета“ у друштвеним наукама; умјетност и епистемолошки анархизам; планирање, реализација и евалуација перформативних истраживања; умјетност и простор града; нови медији и умјетност; умјетност и религија; умјетност и интеркултурални дијалог; умјетност и политичка коректност; друштвено ангажована умјетност; партиципаторна умјетност; умјетност у заједници; умјетност и социјална педагогија; креативне индустрије; умјетност и корпоративна култура; умјетност и политички маркетинг; (пост)феминистичка умјетност; еколошка умјетност, умјетност и постхуманизам.

Поред приједлога који су обухваћени главном темом конференције Научни одбор конференције ће радо прихватити и друге релевантне теме, а све у циљу промоције интердисциплинарности и међусобне размјене идеја између истраживача. У том смислу, поред истраживача из области социологије, политикологије, новинарства, комуникологије и социјалног рада, очекујемо да учешће у раду конференције узму и истраживачи из других академских области које пропитују међусобни однос умјетности и друштва. У складу са пристиглим пријавама Научни одбор конференције ће накнадно устројити тематске секције на којима ће бити презентовани прихваћени радови. Прихваћени радови биће објављени у научном часопису ПОЛИТЕИА ISSN 2232-9641 (индексираном у DOAJ, ERICH PLUS и CEEOL) или тематском зборнику прије одржавања конференције.

Конференција ће бити одржана у онлајн формату.

Учешће на конференцији је бесплатно.

Радни језици конференције су језици бивших југословенских народа и енглески језик.

Упутство за ауторе

Упутство за пријаву учешћа и достављање радова

Пријава учешћа на научни скуп треба да садржи име и презиме аутора, пуни назив институције на којој је аутор запослен (универзитет и факулет), имејл адресу аутора, назив рада, апстракт (до 250 ријечи) и кључне ријечи (до 5 ријечи). Апстракт и кључне ријечи се достављају и на енглеском језику. Пријаве се достављају путем званичне имејл адресе научног скупа Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или на званичном сајту научног скупа којем је могуће приступити путем линка drustvoipolitika.fpn.unibl.org.

Достављање научних радова могуће је извршити на исти начин као и пријаву учешћа на научном скупу. Рад треба да има највише 16 страна укључујући кориштену литературу и додатке. Пише се фонтом Times New Roman, величина фонта 12, проред 1,5. Обавезна је употреба APA стандарда цитирања и референцирања. Достављени радови ће проћи кроз процедуру двоструко слијепе рецензије. Након информације о прихватању рада аутори су дужни да у назначеном року потврде учешће на научном скупу.