II Naučni skup sa međunarodnim učešćem

Propitivanje društvenih funkcija umjetnosti već više od tri decenije predstavlja jednu od najaktuelnijih tema u okviru društvenih nauka. Tome je najviše doprinio „društveni zaokret“ u samoj umjetničkoj praksi, tj. sve veća sklonost umjetnika da svoje talente i vještine stavljaju u službu građanskog aktivizma, participativne demokratije, socijalne pravde i promocije manjinskih identiteta. Istovremeno, sve veći broj društvenih naučnika iskazuje spremnost da svoju profesionalnu praksu, u akademskom i/ili primijenjenom kontekstu, zasniva na klasičnim ili novim umjetničkim formama, tj. u okviru tzv. „performativnog zaokreta“.

Saznajte više

Факултет политичких наука

Uvodničari

Speaker

Prof. dr Miško Šuvaković

Univerzitet Singidunum, Srbija
Speaker

Prof. dr Ernest Ženko

Univerzitet Primorska, Slovenija
Speaker

Prof. dr Mariano Longo

Univerzitet Salento, Italija

Važni datumi za učešće na Naučnom skupu

Poštovani, Vaše Apstrakte možete poslati putem zvanične imjel adrese Naučnog skupa drustvoipolitika@fpn.unibl.org ili putem ove veb stranice klikom na dugme ispod ovog teksta. Molimo Vas da vodite računa o važnim datumima koje smo naznačili u tabeli sa desne strane.

Prijava učešća
 • 30. april 2021. Prijava učešća i predaja apstrakata

  Poziv za dostavljanje Apstrakata je otvoren do 30. aprila 2021. godine (24:00 časa).

 • 30. maj 2021. Informacija o prihvatanju

  Informacije o prihvatanju Apstrakta autor će dobiti nakon odobravanja od strane Naučnog odbora do 15. maja 2021. godine.

 • 7. avgust 2021. Rok za dostavljanje radova

  Krajnji rok za dostavljanje radova.

 • 10. septembar 2021. Informacija o prihvatanju radova.

 • 15. septembar 2021. Krajnji rok za registraciju učesnika.